Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1.- 2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava
Helsingin Erga Kontakti Oy / Keittiötuning
Y-Tunnus: 0967482-9

Erkki Kauppinen
Mätästie 5 B Liikehuoneisto
00770 Helsinki

[email protected]
Puhelinnumero 0500 503357

3. Rekisterin nimi
keittiotuning.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja luovutetaan vain tilauksen toimittavalle yhteistyökumppanille mikäli tilattu tuote sitä vaatii.
Tietoja ei luovuteta ilman erillistä ilmoitusta kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoihin pääsee vain verkkokaupan ylläpitäjä. Pääsy vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksella j salasanalla.

9. Tarkastusoikeuden toteaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot kirjallisella pyynnöllä rekisteristä vastaavalle osoitettuna.

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ilmoittamalla siitä kirjallisestä rekisteristä vastaavalle henkilölle.